Wszelkie usługi koparko-ładowarką, transport piachu koparko-ładowarka transport materiałów sypkich

Oferta

Poniżej przedstawiamy pełen zakres naszych usług

1. Koparko-ładowarka

- Pełen zakres prac ziemnych
- Niwelacje, równanie oraz skarpowanie terenu
- Wykopy pod fundamenty, ogrodzenia
- Wykopy pod sieci wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne i elektryczne
- Wykopy pod szamba i oczyszczalnie biologiczne
- Wykopy pod drenarkę
- Wykopy pod oczka wodne, baseny, zbiorniki wodne kanały i rowy 
  melioracyjne
- Korytowanie dróg
- Zasypki ław fundamentowych
- Załadunek ziemi, piachu, gruzu
- Prace załadunkowe i przewóz na euro paletach
- Załadunek i wywóz gruzu, śniegu

2. Transport - wywrotka od 5 do 10 ton , 20 ton, 30 ton:

- piach (budowlany, siany, płukany, podsypka)
- kruszywa drogowe
- kruszywa budowlane
- ziemia (ogrodowa, torfowa, pod trawniki)
- gruz

3. Wywóz gruzu, ziemi oraz śniegu

4. Odśnieżanie + wywóz śniegu

- posesji
- parkingów
- podjazdów
- chodników

5. Wyburzanie budynków i konstrukcji małogabarytowych
 

 

Galeria

Copyright by www.praceziemne.radom.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.